algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijven kan enkel voor een volledige periode. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag.

 

Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen. Men kan inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. De toekenning van een vrijgekomen plaats gebeurt volgens datum en uur. Wie eerst op de wachtlijst stond, krijgt de eerste kans om in te schrijven.

 

Ouders worden per mail verwittigd dat er een plaats is vrijgekomen. Indien we geen reactie krijgen, zal de plaats terug vrijgegeven worden aan de volgende op de reservelijst.

 

Boerderijdagen behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren.

 

 

Annuleren  

– Indien het kamp nog niet betaald was, kunnen wij de inschrijving op uw verzoek kosteloos annuleren.

– De ouder/voogd ontvangt een betaalherinnering wanneer een kamp niet tijdig betaald wordt. Boerderijdagen behoudt zich het recht de inschrijving te annuleren indien er geen reactie, betaling of annulatie volgt op de uitgestuurde betaalherinnering.

– Indien u wenst te annuleren terwijl het kamp reeds betaald is, en indien u een terugbetaling wenst, wordt standaard een annulatie- en transactiekost van €20 afgehouden op het betaalde inschrijfgeld. Dit geldt enkel indien u ten minste 48u op voorhand verwittigt. Indien dit later gebeurt, wordt het geld niet teruggestort (tenzij anders via onderling overleg).

– Voor een annulering wegens ziekte, ongeval of overlijden van een familielid, vragen wij u om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en binnen de 5 dagen een doktersattest door te sturen, samen met uw aanvraag tot terugbetaling. Als we een geldig doktersattest hebben, krijgt u het volledige bedrag terug, zonder annulatiekosten.

– Door overmacht (bv. pandemie), in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp door ons geannuleerd worden. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort.

 

Verzekering kinderen

Alle deelnemers die ingeschreven zijn, en betaald hebben, zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, indien de fout bij ons ligt.

Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of andere zaken van derden, dan zal in eerste instantie steeds de familiale verzekering van het kind aangesproken worden.

Boerderijdagen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

 

Privacy – foto’s

Boerderijdagen neemt tijdens de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, Facebook, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk op voorhand te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

 

Kindfiche (en medische fiche)

Wij vragen u om de kindfiche zo correct mogelijk in te vullen, in het belang van uw kinderen. Deze fiche is eenmalig en geldt voor alle kampjes. De kindfiche kunt u online vinden en wordt automatisch naar ons doorgestuurd. U zult vervolgens een kopie krijgen van uw ingevulde fiche, in een e-mail waarin gevraagd wordt om te bevestigen voor akkoord. Uw reactie op deze mail (“Akkoord”) vervangt de klassieke handtekening.

Naast de eenmalige kindfiche is er ook per kamp een kampfiche. Deze gaat over de eventuele opvang, de maaltijd en groepsindeling.

 

Fiscaal attest

Aangezien wij (nog) geen erkend jeugdwerk zijn, kunnen wij momenteel geen fiscale attesten bezorgen.

 

Akkoord

Door de kindfiche in te vullen en te betalen, bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord hiermee.